HOMECHRONOLOGIEGEOGRAFIEPOSTAVYUDÁLOSTIOBRAZYPOJMYZDROJE
PEVNOSTI
BITVY
KIJOSU

originální stránky

alternativní název: ---
zakladatel: Jošišige Šiba
rok: 1394-1427 (rekonstruován roku 1989 - betonáž)
typ: rovinný
struktura: 3 patra, 4 podlaží
architektura:---
lokace: Kijosu-čó, prefektura Aiči

historie: Není úplně přesně známo, kdo se stavbou začal a kdy přesně byla zakončena. Jedna z teorií je, že jej mezi lety 1394 a 1427 nechal zbudovat Jošišige Šiba, jiná tvrdí, že byl postaven až později, kolem roku 1478.

Nobunaga Oda ve svém záměru sjednotit celou provincii Owari nechal roku 1555 zabít Nobutoma Odu, nepřítele z vlastního rodu a zmocnil se Kijosu-džó silou. Celé sjednocení provincie bylo ukončeno roku 1559 dobytím hradu Iwakura. Nobunaga zde zůstával až do roku 1563. kdy se přestěhoval na Komaki. Posledním pánem Kijosu byl devátý syn Iejasua Tokugawy Jošinao. Hrad byl poté stržen, když se v roce 1610 Jošinao přestěhoval do nově dokončeného hradu Nagoja.

Dějiny Kijosu jsou obestřeny mnoha zajímavými příběhy. Jednou zde například Nobunaga nechal popravit svého mladšího bratra Nobujukiho, když se nepoučil ze své chyby, kdy intrikoval proti němu i přesto, že už ho předtím Nobunaga jednou omilostnil.

Jiný příběh vypráví o Nobunagově nástupci Hidejošim. Jednou se prý zhroutil 180 metrů dlouhý úsek vodního příkopu, který hrad obklopuje. Hidejoši rozdělil zhroucenou část na 10 sekcí a nabídl zajímavou odměnu skupině, které se podaří nejrychleji opravit svůj úsek. Tak se stalo, že díky této motivaci dělníci opravili příkop za méně než jeden den. Říká se, že to byla první událost, kterou se do Nobunagova povědomí Hidejoši zapsal a ukázal své schopnosti.

Vyrobil a aktualizuje microElephant®, © 2004
Všechny fotografie, obrázky a texty jsou chráněny autorskými právy.