HOMECHRONOLOGIEGEOGRAFIEPOSTAVYUDÁLOSTIOBRAZYPOJMYZDROJE
PEVNOSTI BITVY POJMY

Akeči

Datum: Březen 1574
Oblast: provincie Minó
Typ konfliktu: bitva
soupeři: Kacujori Takeda vs Nobunaga Oda
Vítěz: Kacujori Takeda

popis:
Po smrti Šingena Takedy roku 1573 pokračoval Kacujori v kampani proti klanům Oda a Tokugawa. V březnu roku 1574 vedl armádu do provincie Minó a obklíčil hrad Akeči. Nobunaga chtěl posílit obranu hradu a tak vyslal jednotky pod vedením Nobuterua Ikedy a svého staršího syna Nobutady. Ti bohužel přijeli pozdě, velitelé Akeči se vzdali. Po roce dosáhl Kacujori podobného vítězství obsazením hradu Takatendžin v provincii Tótómi. Tím Takedové dosáhli svého vrcholu.

KIA: ---

Anegawa

Datum: 30. červenec 1570
Oblast: provincie Ómi
Typ konfliktu: bitva
soupeři: Nobunaga Oda (20.000), Iejasu Tokugawa (8.000), Ittecu Inaba vs Nagamasa Asai, Kagetake (Jošikage) Asakura(20.000)
Vítěz: Nobunaga Oda, Iejasu Tokugawa, Ittecu Inaba

popis:
Bitva se odehrála ve vodách řeky Ane poté, co vojska Nobunagy a Iejasua napadla hrad Odani, který obýval Nagamasa Asai. Předtím, téhož roku, nynější vládce Kjóta (již od roku 1568) podnikl výpravu do provincie Ečizen proti Jošikagemu Asakurovi. Asaiové, kteří byli v přátelském svazku s Asakury již velmi dlouhou dobu, porušili spojenectví s Ody a napadli je ze zálohy. Zručným ústupem však Nobunaga zabezpečil minimální ztráty po tomto nečekaném útoku a brzy se Nagamasovi za jeho zradu pomstil. Odové se svými spojenci Tokugawy napochodovali k Odani. Nagamasa neprodleně poslal pro posily do Ečizenu a Jošikage Asakura poslal svoji armádu. To umožnilo otevřenou konfrontaci s Nobunagou na bitevním poli. Nobunaga obklíčil pevnost Asaiů, zničil pevnost Jokojama a pokročil po jižním břehu Anegawy. Následujícího rána začala bitva, kdy na pravém břehu se do sebe pustila vojska Odů a Asaiů a na levém Tokugawové a Inabové proti Asakurům. Nagamasovi muži bojovali velice účinně a Odové se brzy dostal do potíží. Mezitím se Tokugawové vypořádali s Asakury a tak Iejasu poslal svoje síly proti Asaiům. Těm nezbylo, než se pod náporem dvou armád stáhnout a den tak skončil Nobunagovým úspěchem. Asaiové a Asakurové ztratily přes tisíc svých mužů a několik velitelů. Zároveň se Odové stáhli a Odani tak bylo uvolněno z obklíčení. O pár měsíců později Asaiové a Asakurové oplatili Odům trpkou porážku podblíž Occú, během které padl mladší Nobunagův bratr Nobuharu.

KIA: Naocune Endó (klan Asai), Kazumasa Isonó (klan Asai), Džirozaemon Makara (klan Asakura)

Arai

Datum: 1516
Oblast: provincie Sagami
Typ konfliktu: obléhání
soupeři: Sóun Hódžó vs Jošiacu Miura
Vítěz: Sóun Hódžó

popis:
Jošiacu Miura a jeho syn Jošimoto se spojili s vazaly Usesugiů Ogigajacuy a postavili se společně proti aktivitám Hódžóů v Sagami. Jošiacuovy pokusy o obsazení předsunutých pevností Hódžóů sice selhaly, ale kvůli spojenectví s Uesugii na sebe Miurové upoutali veškerou pozornost Hódžóů. V září roku 1512 Sóun Hódžó byl ve výhodné pozici k tomu, aby oblehl Jošiacua v pevnosti Okazaki. Ta byla kritickou částí obrany Miurů na poloostrově Miura. Jošiacu byl donucen opustit Okazaki a stáhnout se do hradu Arai, který držel jeho syn Jošimoto. Miurové se s Hódžóy utkaly v několika menších šarvátkách poblíž Kamakury a Sóun Hódžó pomalu získával jednu předsunutou pevnost Miurů za druhou. Nakonec byli Miurové neprodyšně uzavřeni v Araii. Zde je Hódžóové nechali hladovět téměř tři roky, aby se v jedné spojené akci Sóun Hódžó rozhodl hrad dobýt. Po hrdinné obraně byly hradby prolomeny a Jošiacu s Jošimotem spáchali seppuku. Jošimoto se proslavil tím, že si sám usekl hlavu. Říká se, že to na Hódžóy velice zapůsobilo.

KIA: Jošiacu Miura, Jošimoto Miura

Azukizaka - 2. bitva

Datum: 1548
Oblast: provincie Mikawa
Typ konfliktu: bitva
soupeři: Jošimoto Imagawa, Sessai Taigen vs Nobuhide Oda (přes 4.000)
Vítěz: Jošimoto Imagawa, Sessai Taigen

popis:
Bitva o Azukizaku byla rozhodující akcí v sérii půtek na pobřeží Tókai. Klan Imagawa vedený Jošimotem Imagawou výrazně posiloval svůj vliv východně od domovské provincie Suruga. Během minulých válek s klanem Šiba připojil ke svému panství provincii Tótómi a činil si nároky i na sousední provincii Mikawu. Tím podnítil nevoli klanu Oda, jehož domovská provincie Owari s Mikawou sousedila. Mikawu obýval klan Macudaira, který trpěl pod silami obou stran. Roku 1548 se přidal k Imagawům, ale jeden z jejich vazalů, Jasumicu Toda zradil a přeběhl k Nobuhideho jednotkám. Nobuhide stál v čel vojska, které si vzalo za cíl hlavní hrad klanu Macudaira, hrad Okazaki. Mladý pan Hirotada Macudaira požádal o pomoc Imagawy a výměnou poskytl klanu Imagawa jako rukojmí svého syna (později známého jako Iejasu Tokugawa). Ten byl poslán na východ, ale byl unesen Jasumicem Todou a stal se rukojmím Odů. Nobuhide doufal, že se tímto gestem naruší spojenectví Macudairů s Imagawy. Hirotada váhal a Jošimoto poslal svého strýce, generála Sessaie, aby v Mikawě obnovil pořádek. Mezitím se Nobuhide rozhodl vyrazit z pevnosti Andžó (kterou Odové zabrali Macudairům) a vyřítil se přímo proti Jošimotově armádě. Boje byly těžké a Nobuhide se nakonec musel stáhnout zpět do Owari. To byla poslední Nobuhideho bitva, protože o rok později zemřel. Imagawové dobyli zpět Andžó a získali Hirotadova syna zpět do rukojemství. Sessai zemřel v roce 1555 a bitva, kterou měli Imagawové s Ody znovu podstoupit u Okehazamy v roce 1560 měla tentokrát dopadnout úplně jinak.

KIA: ---

Gassan-Toda - 1. bitva

Datum: 1543
Oblast: provincie Izumó
Typ konfliktu: obléhání
soupeři: Jošitaka Óuči, Motonari Móri (30.000) vs Haruhisa Amako (15.000)
Vítěz: Haruhisa Amako

popis:
Po smrti Cunehisy Amaka a porážce Haruhisy u Korijamy v roce 1540 Jošitaka Óuči zaútočil na pozice v Izumu. Spojený postup vojsk Móriů a Óučiů však byl dost pomalý a nakonec se zastavil před branami hradu Gassan-Toda. Po neúspěšném obléhání a neustálých nájezdů Amaků byli spojenci nuceni se stáhnout. Během ústupu dokonce Móriům hrozila porážka.

KIA: ---

Gassan-Toda - 2. bitva

Datum: Září 1565 - leden 1566
Oblast: provincie Izumó
Typ konfliktu: obléhání
soupeři: Motonari Móri (25.000) vs Jošihisa Amako (10.000)
Vítěz: Motonari Móri

popis:
Se smrtí Haruhisy Amaka v roce 1562 opustilo klan Amako štěstí, když se roku 1564 Móriové rozhodli zmocnit se celé provincie Izumó. Přímý útok na Gassan-Toda selhal, a tak se Motonari rozhodl zničnit postupně satelitní pevnůstky a izolovat hlavní pevnost. Roku 1565 Motonari nařídil nové obléhání pevnosti a na jeho sklonku již byla morálka v hradě dost žalostná. Situace uvnitř pevnosti se ještě zhoršila popravou Hisanobua Ujamy, který byl falešně obviněn ze zrady. Motonari navíc podkopával odhodlání obránců výnosem, díky kterému byli dezertéři z hradu přijati a omilostněni. Tak se stalo, že za dobu obléhání pevnost opustilo několik tisíc vojáků, což uspíšilo pád Gassan-Toda, takže v lednu 1566 Amako kapituloval a byl poslán do vyhnanství.

KIA: Hisanobu Ujama (klan Amako) - popraven

Hecugigawa

Datum: 1586
Oblast: provincie Bungó
Typ konfliktu: bitva
soupeři: Jošihisa Šimazu (15.000) vs Jošimune Ótomo, Motočika Čosokabe, Hidehisa Sengoku (7.000)
Vítěz: Jošihisa Šimazu

popis:
Roku 1586 Šimazu zaútočil hluboko na území klanu Ótomo a ohrožoval hlavní hrad Funai. Hidejoši Tojotomi však vydal rozkaz, aby Čosokabe se Sengokuem zůstali pouze v defenzivě. Jošimune Ótomo se Sengokuem však příkaz porušili a pokusili se zachránit Tošimicu, hrad klanu Ótomo, který obléhal se svým vojskem Šimazuův generál Tadamoto Niiró. Přes Čosokabeho protesty se Ótomo pokusil zaútočit na nepřátelské síly. Jošihiro Šimazu s Iehisou však útočníky rozprášili a zahnali na zběsilý úprk. Krátce po bitvě, během které padl Nobučika Čosokabe, Motočikův nejstarší syn, byl vyslán vazal Čosokabeů Tadasumi Tani, aby od Šimazuů přivezl jeho ostatky. Funai krátce po ústupu Čosokabeho a Sengokua do Bungó padl a Šimazu se stal na krátko pánem celého ostrova Kjúšú.

KIA: Nobučika Čosokabe, Micumasa Kataoka, Tarózaemon Kuwana, Masaie Okunomija, Nagajasu Sogó a další (klan Čosokabe)

Hitadori

Datum: 1585
Oblast: provincie Mucu
Typ konfliktu: bitva
soupeři: Hatakejama, Ašina, Soma, Satake (30.000) vs Masamune Date (7.000)
Vítěz: Masamune Date

popis:
Bitva o Hitadori přišla ve chvíli, kdy Masamune Date řešil největší krizi své kariéry. Spojilo se proti němu několik daimjóů, kteří navíc měli několikanásobnou početní převahu, co se množství použitých vojáků týče. Masamune se se svými vojsky dostal do velkých nesnází, když bránil most Hitadori a situace ho donutila stáhnout se do hradu Motomija. Kvapným odjezdem se zachránil z nepřátelských pozic Jošišigeho Satakeho a zaútočil na jeho vlastní državu, provincii Hitači. Drtivým útokem, který provedla neuvěřitelně odhodnlaná Dateho armáda rozprášily alianci vzpupných pánů a ti již neměli dost sil na to, aby Motomiju dobyli.

KIA: Jošinao Moniwa (klan Date)

Iwamura

Datum: 1575
Oblast: provincie Minó
Typ konfliktu: obléhání
soupeři: Nobutada Oda z klanu Oda (30.000) vs Nobutomo Akijama z klanu Takeda (3.000)
Vítěz: Nobutada Oda

popis:
Po drtivém vítězství nad vojsky Kacujoriho Takedy u Nagašina, oblehla armáda Nobunagova nejstaršího syna Nobutady Kacujoriho pozice v Iwamuře. Akijama paradoxně nedlouho předtím Iwamuru dobyl. Stalo se to v únoru 1572. Velice oslabený klan Takedů nemohl vyslat do Iwamury pomoc a tak v byla prosinci Nobutomova armáda poražena. Akijama byl popraven a Nobunaga získal pod svou kontrolu celou provincii Minó.

KIA: Nobutomo Akijama (klan Takeda)

Iwaja

Datum: 1586
Oblast: provincie Čikuzen
Typ konfliktu: obléhání
soupeři: Jošihiro Šimazu (50.000) vs Šigetane Takahaši z klanu Ótomo (760)
Vítěz: Jošihiro Šimazu

popis:
Po výhře nad Rjúzódžim u Okinawate roku 1584 se Šimazu opět plně zaměřil na klan Ótomo. Jeho hrozby se měnily ve skutečnost, když Šimazuovy jednotky pronikaly hluboko na území protivníka. Nájezd na provincii Čikuzen vyvrcholil obléháním hradu Iwaja. Tato pevnost byla v držení Šigetaneho (Šóuna) Takahašiho a jeho 760 mužů. Takahaši byl jedním ze stěžejních vazalů klanu Ótomo a dokázal nepříteli odolávat, i přes jeho neúměrnou přesilu, celé dva týdny. Nakonec však Šimazu do pevnosti prorazil a Takahaši spáchal seppuku. Když se Šimazu dozvěděl o Takahašiho skonu, hluboce se uklonil a pomodlil se za jeho duši. Byl dojat Takahašiho odvahou čelit tak mocné převaze.

KIA: Šigetane Takahaši (klan Ótomo)

Kawagoe

Datum: říjen 1545
Oblast: provincie Musaši
Typ konfliktu: bitva a obléhání
soupeři: Udžijasu Hódžó (8.000) a Cunašige Hódžó (3.000) vs Tomosada Uesugi, Norimasa Uesugi a Haraudži Ašikaga
Vítěz: Udžijasu Hódžó a Cunašige Hódžó

Během potlačování expanze Hódžóů do regionu Kantó se spolu spojily dvě divize Uesugiů (Jamaučiové a Ogigajacuové) a Haraudži Ašikaga, aby oblehli Cunašigeho Hódžóa ve strategicky významném hradě Kawagoe. I když dva předešlé pokusy o získání hradu selhaly, spoléhali se spojenci na vyčerpávající efekt boje na dvou frontách. Uesugiové totiž zároveň museli čelit jiné alianci, Takedů a Imagawů. Doufali tedy, že získají z celé situace taktickou výhodu. Naneštěstí však spolu Uesugiové a Hódžóové uzavřeli příměří, a to umožnilo Udžijasuovi se plně soustředit na krizi kolem Kawagoe. Situace nebyla nijak růžová, v hradě docházely zásoby a hrozil hladomor. Nejprve se tedy Udžijasu pokusil spor urovnat diplomaticky, což skončilo ve slepé uličce. Zoufalá situace významného Kawagoe donutila Udžijasua použít strategii náhlého útoku. Počkal, až padne noc a pak se se svou třítisícovou armádou, plnou odhodlaných bojovníků, vyřítil na ležení Uesugiů. Totálně překvapený nepřítel zůstal nenadálou akcí zaskočen, v táboře zavládl absolutní chaos a celá armáda se rozprchla. Bylo to vůbec největší Udžijasuovo vítězství, které nikdo z členů klanu Uesugi nikdy nepřekonal.
K spojené armádě Uesugiho a Ašikagy je třeba poznamenat, že počet jejich vojáků nebyl nikdy přesně znám, ale odhaduje se, že bitvy o Kawagoe se účastnilo na 80 tisíc bojovníků.

KIA: Tomosada Uesugi (klan Uesugi)

2. bitva o Kawanakadžimu

Datum: listopad 1555
Oblast: provincie Šinano
Typ konfliktu: bitva
soupeři: Šingen Takeda (12.000) vs Kenšin Uesugi (8.000)
Vítěz: remíza

popis:
Druhé klání mezi Šingenem Takedou a Kenšinem Uesugim se odehrálo na podzim roku 1555. Více než měsíc vojska jedné nebo druhé strany překračovala řeku Saigawu, ale nikdo nedosáhl nijakého postupu. Ještě před začátkem kampaně se Kenšin neúspěšně pokusil dobýt Asahijamu, ale díky Šingenově podpoře Kakudžua Kurity, velitele pevnosti, ve formě tří set mušket na obranu významného strategického bodu, dokázal držet Uesugie v šachu.

KIA: ---

4. bitva o Kawanakadžimu

Datum: listopad 1561
Oblast: provincie Šinano
Typ konfliktu: bitva
soupeři: Šingen Takeda (20.000) vs Kenšin Uesugi (13.000)
Vítěz: remíza

popis:
Kenšin Uesugi zatáhl Takedy do další války napadením hradu Kaizu. Šingen vytáhl proti nepříteli s dvacetitisícovou armádou a opsal kolem Kenšinova ležení obrovský oblouk, vystoupil do pohoří Saidžó a vstoupil do Kaizu. Šingen přijal plán Kansukeho Jamamota, podle kterého měla jedna část jeho armády rozbít ležení na pláni Kawanakadžima, zatímco druhá se měla na nepřítele vyřítit za tmy ze Saidžó. První část tvořilo 8 tisíc mužů a velel jim sám Šingen, kdežto druhá část o 12 tisících mužích byla vedena Masanobuem Kósakou a Nobufusou Babou. Ke vší smůle však Kenšin prohlédl nepřítelovu strategii, o níž se měl možnost poučit v předchozích tří bitvách. Sám tedy nelenil a své muže vyslal proti Kósakovi a Babovi ještě za soumraku. Boj byl lítý a zahynul v něm Šingenův bratr Nobušige a prastrýc Masakijo Morozumi. Také Kansuke bojoval statečně, ale než stačili Baba s Kósakem zatlačit Kenšinova vojska na ústup, ocitl se v bezvýchodné situaci a spáchal seppuku. Čtvrtá bitva mezi oběma velikány byla vůbec nejkrvavější ve společné válečné historii obou rodů. Traduje se, že během ní se dokonce ocitli oba hlavní protagonosté v boji muž proti muži, nicméně podle všech předpokladů se jedná pouze o přibarvenou legendu.

KIA: Nobušige Takeda, Torasada (Masakijo) Morozumi, Kansuke Jamamoto, Tadacugu Kadžikanó (klan Takeda), Jošitoki Šida a Sadataka Šóda (klan Uesugi)

Vyrobil a aktualizuje microElephant®, © 2004
Všechny fotografie, obrázky a texty jsou chráněny autorskými právy.